Kontaktirajte nas...

  • ZATVORENI BAZEN


Zatvoreni bazen

Naziv

Termini / Vreme

Cena

Zakup termina zatvorenog bazena- 1h korišćenja, ceo bazen

radnim danima od 09,00h-12,00h

10.400,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja, pola bazena

radnim danima od 09,00h-12,00h

7.500,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja,trećina bazena

radnim danima od 09,00h-12,00h

5.500,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja,četvrtina bazena

radnim danima od 09,00h-12,00h

4.500,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja,osmina bazena

radnim danima od 09,00h-12,00h

3.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja , ceo bazen

radnim danima od 12,00h-15,00h

7.800,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja, pola bazena)

radnim danima od 12,00h-15,00h

5.650,00

Zakup termina zatvorenog bazena-1h korišćenja,trećina bazena

radnim danima od 12,00h-15,00h

4.125,00

Zakup termina zavtvorenog bazena-1h korišćenja , četvrtina bazena

radnim danima od 12,00h-15,00h

3.400,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja, osmina bazena

radnim danima od 12,00h-15,00h

2.250,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h,korišćenja, ceo bazen

radnim danima od 15,00h-20.00h

11.450,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h,korišćenja pola bazena

radnim danima od 15.00h-20.00h

8.250,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja trećina bazena

radnim danima od 15,00h-20,00h

6.100,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h, korišćenja četvrtina bazena

radnim danima od 15,00h-20,00h

5.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h,korišćenja osmina bazena

radnim danima od 15,00h-20,00h

3.300,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišđenja ceo bazen

svakim danom posle 20,00h

16.400,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja pola bazena

radnim danima posle 20,00h

11.450,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja trećine bazena

svakim danom posle 20,00h

9.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja četvrtina bazena

svakim danom posle 20,00h

7.800,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja osmina bazena

svakim danom posle 20,00h

6.200,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korićšenja ceo bazen

vikendom do 20,00h

11.450,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja pola bazena,

vikendom do 20,00h

8.250,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h, korišćenja trećine bazena

vikendom do 20.00h

6.100,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišđenja četvrtine bazena

vikendom do 20.00h

5.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja osmina bazena

vikendom do 20.00h

3.300,00

Zakup termina zatvorenog bazena, 5h korišćenja juniorsko takmičenje

svaki dan

70.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 5h korišćenja seniorsko takmičenje

svaki dan

80.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 5h korišćenja međunarodno takmičenje

svaki dan

160.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 2h korišćenja, vaterpolo utakmica

svaki dan

27.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 3h korišćenja , vaterpolo utakmica

svaki dan

37.500,00

Zakup termina zatvorenog bazena , ceo dan korišćenja , međunarodna takmičenja

svaki dan

300.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena ceo dan korišćenja nacionalna takmičenja

svaki dan

200.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena 1h korišćenja za snimanja

svaki dan

35.000,00

Zakup termina zatvorenog bazena ceo dan korišćenja za organizaciju događaja

svaki dan

600.000,00

Zatvoreni bazen, pojedinačna karta odrasli

termini do 20.00h

350,00

Zatvoreni bazen pojedinačna karta odrasli

termini posle 20.00h

390,00

Pojedinačna karta – deca do 10 godina)

termini do 20 sati

130,00

Pojedinačna karta – deca do 10 godina

termini posle 20 sati

150,00

Pojedinačna karta – penzioneri

termini do 20 sati

200,00

Pojedinačna karta – penzioneri

termini posle 20 sati

200,00

Pojedinačna karta – osobe sa invaliditetom

termini do 20 sati

150,00

Pojedinačna karta – osobe sa invaliditetom

termini posle 20 sati

150,00

Swim premium – Mesečna karta – odrasli

30 dana – mogućnost izbora termina tokom dana

4.750,00

Swim plus – Mesečna karta – odrasli

30 dana – fiksno jedan termin tokom dana (jutarnji, dnevni ili večernji)

3.850,00

Swim starter plus – Mesečna karta – odrasli

12 termina – mogućnost korišćenja svih termina tokom dana

3.350,00

Swim starter – Mesečna karta – odrasli

12 termina – ne važi za večernji termin

3.000,00

Student swim premium – Mesečna karta – đaci i studenti

30 dana – mogućnost izbora termina tokom dana

2.750,00

Student swim plus – Mesečna karta – đaci i studenti

30 dana – fiksno jedan termin tokom dana (jutarnji, dnevni ili večernji)

2.400,00

Student swim starter plus – Mesečna karta – đaci i studenti

12 termina – mogućnost korišćenja svih termina tokom dana

2.200,00

Mesečna karta – osobe sa invaliditetom

30 termina – uključuje i noćne termine

1.350,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (1 1), neograničeno

rekr. plivanje

6.500,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (1 2), neograničeno

rekr. plivanje

7.500,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (1 3), neograničeno

rekr. plivanje

8.500,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (2 1), neograničeno

rekr. plivanje

10.000,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (2 2), neograničeno

rekr. plivanje

11.500,00

Zatvoreni bazen-mesečna karta, porodična (2 3), neograničeno

rekr. plivanje

13.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, odrasli, neograničeno

rekr. plivanje

30.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, đaci i studenti, neograničeno

rekr. plivanje

20.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (1 1), neograničeno

rekr. plivanje

42.500,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (1 2), neograničeno

rekr. plivanje

47.500,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (1 3), neograničeno

rekr. plivanje

50.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (2 1), neograničeno

rekr. plivanje

60.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (2 2), neograničeno

rekr. plivanje

70.000,00

Zatvoreni bazen-godišnja karta, porodična (2 3), neograničeno

rekr. plivanje

75.000,00

Zatvoreni bazen, pojedinačna karta studenti i đaci

svaki dan

220,00

Student swim starter – Mesečna karta – đaci i studenti

12 termina – ne važi za večernji termin

2.000,00

Senior swim premium – Mesečna karta – penzioneri

30 termina – uključuje i noćne termine

2.700,00

Senior swim starter – Mesečna karta – penzioneri

12 termina – uključuje i noćne termine

2.000,00

Posebni popusti:
Godišnje karte, za grupe, na kupljenih 5 – popust 5%, na kupljenih 10 – popust 10%, na kupljenih 30 – popust 20%, Korporativni korisnici imaju dodatni popust od 10% na sve usluge centra, osim zakupa sala i bazena,

Korporativni klijenti su pravna lica koja potpišu ugovor o korišćenju minimalno 5 mesečnih usluga Sportskog centra na bazi cele sezone.

NAPOMENA:
Porodične karte su namenjene za roditelje sa decom starosti do 15 godina
Lekarski pregled je obavezan za sve korisnike programa i sportskih aktivnosti u JPSRPC „MGM“

Starogradska kartica:
Korisnicima „Starogradske kartice se odobrava popust od 10% na dnevne karte, 15% na mesečne karte, 40% na godišnje karte.