Контактирајте нас...

  • ТЕРЕТАНА


Теретана

Назив

Термини / Време

Цена

Функционалани тренинзи

12 термина

5.000,00

Месечна чланарина за теретану неограничено

30 дана

4.000,00

Месечна чланарина за тренере

30 дана

12.000,00

Месечна чланарина за теретану у периоду од 10,00 до 16,00 часова

30 дана

3.500,00

Месечна чланарина за теретану у периоду од 06,30 до 10,00 часова

30 дана

3.000,00

Функционални тренинг 12 термина плус теретана неограничено

12 тренинга теретана 30 дана

7.000,00

Индивидуални тренинг 12 тренинга плус теретана неограничено плус базен 8 пута

12 тренинга теретана 30 дана базен 8 дана

14.000,00

Пословни пакет 1 (теретана плус базен, радни дан од 06,30 до 09,00 часова)

радним данима,
јутарњи термин

5.000,00

Пословни пакет 2 (теретана плус базен од 15,00 до 18,30 часова плус сауна радним даном од 17,00 до 22,00 часова)

радним данима,
поподневни термин

8.000,00

Пакет услуга 1 – Индивидуални тренинг (12 тренинга)

30 дана од дана уплате

10.000,00

Пакет услуга 2 – Индивидуални тренинг (12 тренинга) и коришћење теретане неограничено

30 дана од дана уплате

12.000,00

Пакет услуга 3 – Индивидуални тренинг (12 тренинга) и 4 термина у сауни

30 дана од дана уплате

12.000,00

Тренинг у пару (12 тренинга)

30 дана од дана уплате

13.000,00

Тренинг за три особе (12 тренинга)

30 дана од дана уплате

15.000,00

Индивидуални тренинг

1 термин

2.000,00

Дневна карта

1 дан

700,00

Тромесечна чланарина – Неограничено коришћење теретане

3 месеца од дана уплате

10.000,00

Шестомесечна чланарина – Неограничено коришћење теретане

6 месеци од дана уплате

19.000,00

Годишња чланарина – Неограничено коришћење теретане

Годину дана од дана
уплате

35.000,00

Поклон ваучер – Неограничено коришћење теретане

30 дана од дана уплате

4.000,00

Породични пакет (Два члана породице – Неограничено коришћење теретане)

30 дана од дана уплате

7.000,00

Уз купљени један пакет услуга, доплата за коришћење теретане неограничено – додатак

30 дана од дана уплате

2.000,00

Напомена:

–Месечне карте могу да употребљавају само власници карата, не може се пренети право коришћења на треће лице
–Свака злоупотреба месечних карата ће бити санкционисана ускраћивањем услуге и одузимањем карте