Контактирајте нас...

  • СПОРТСКА САЛА


Спортска сала

Назив

Термини / Време

нова цена

стара цена

разлика у цени

Закуп сале за 1h коришћења

радним даном од 15,00h-23,00h викендом до 22,00h

4.500,00

4.000,00

12,5%

Закуп сала за 1h коришћењa

радним даном од 12,00h-15,00h

2.000,00

3.150,00

-36,51%

Закуп пола сале за 1h коришћења

радним даном од 12,00h-15,00h

1.200,00

није постојало

Закуп сале за 1h коришћења

викендом од 22,00h

2.000,00

2.000,00

0,00%

Сала за 1h коришћења

радним данима од 23h

2.500,00

2.500,00

0,00%

Сала за 1h коришћења

јул и август

2.000,00

2.000,00

0,00%

Сала за 1h коришћења

од 08h do 12h радним данима

3.150,00

3.150,00

0,00%

Сала – термин за школе за један сат коришћења

по сату

3.165,00

3.165,00

0,00%

Рекреативна гимнастика за жене – месечно

3 пута недељно

2.500,00

није у понуди